Pozew grupowy w sprawie smogu w Polsce

#pozywamsmog

Czytaj więcejFormularz zgłoszeniowy

Podstawowe założenia pozwu

Celem pozwu grupowego jest przede wszystkim przesądzenie o tym, że za szkodę i krzywdę członków grupy, powstałą, albo mogącą powstać w przyszłości, a wynikająca z deliktu skarbu państwa odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Takie rozstrzygnięcie otworzy członkom postępowania grupowego drogę do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia w uproszczonym procesie, w którym wykazać należy wyłącznie wysokość odszkodowania. W kolejnym procesie sądowym zadaniem sądu nie będzie więc udzieleniem odpowiedzi na pytanie CZY Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy, a tylko ILE wynosi odszkodowanie/zadośćuczynienie należne od Skarbu Państwa.

Zobacz więcej
Podstawowe założenia pozwu

Informacje o pozwie grupowym

Pozew będzie dotyczył ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę i krzywdę członków grupy (zarówno już poniesioną, jak i mogącą powstać w przyszłości), a wynikającą z  zaniechań jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, przy wykonywaniu władzy publicznej.

Pozew oparty będzie o założenie, że Skarb Państwa  nie wywiązał się z obowiązku doprowadzenia do tego, aby stan powietrza w Polsce odpowiadał normom wynikającym z przepisów prawa i dlatego ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy (delikt Skarbu Państwa).

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o akcji #pozywamsmog

Ambasadorzy kampanii #pozywamsmog

Katarzyna Ankudowicz
Katarzyna Ankudowicz
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
Lesław Żurek
Lesław Żurek
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł
dziennikarz, reportażysta, pisarz, laureat Europejskiej Nagrody Książkowej
Grażyna Wolszczak-Sikora
Grażyna Wolszczak-Sikora
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
Tomasz Sadlik
Tomasz Sadlik
tłumacz, pisarz, twórca Stowarzyszenia Pro Futuris

#pozywamsmog

Kampania ma charakter obywatelski i nie jest wymierzona przeciwko żadnej partii politycznej. Problem smogu istnieje od wielu lat w prawie całym kraju, a każdy kolejny rząd w podobnym stopniu ignorował ten problem i nie stosował skutecznych rozwiązań, narażając zdrowie i życie obywateli.

Znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma tego, jak bardzo szkodliwe jest powietrze, którym codziennie oddychamy oraz tego, że władze od wielu lat nie podejmują skutecznych działań, aby przeciwdziałać zatruwaniu ludzi, choć mają taki obowiązek wynikający przede wszystkim z Konstytucji RP, ustaw i przepisów prawa wspólnotowego.  Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska[10] oraz zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom jego degradacji[11]. Zatem to ich zadaniem jest ograniczanie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Zarówno w przypadku smogu, jak chociażby w przypadku kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, polski rząd mimo wielu obietnic w teorii robi niewiele, a w praktyce – prawie nic.

Zobacz więcej

Chciałbyś przystąpić z nami do pozwu? Zgłoś się!

Formularz zgłoszeniowy